2021.Május.18 | Erik, Alexandra napja van.
Megye :   Keresőszó : Csak kulcsszó. Csak Név. Kategóriák :
Összes kategoria
Belépés
Felhasználó név :
Jelszó

Online cégkatalógus

Fog?szat,fogtechnika
Juro Glass Kft
Gendur Team Kft.
Dr. Luk?cs Attila ?llatorvos
Altibeka Kft.
fémmegmunkálás fémforgácsolás
Villany és Otthon Kft.
szigtelés
élelmiszerbolt kereskedelem
Fűzfa 96 Bt.

 

<<< Vissza

  Cég neve :
Hegyfalu Polg?rmesteri Hivatal
  Címe :
  9631 Hegyfalu, Kossuth u. 86.
  Telefon :
  95/340-001; 95/340-150
  Fax :
  95/340-150
  E-mail cím :
 
  weboldal címe :
 
  2. weboldal címe :
 
  Minõsítés :
 
  Márkanév :
 
  Cég leírása :
  K?sz?net ?s tisztelet mindazoknak, akiknek esz?be jut, hogy aki elfelejti a m?ltj?t, elvesz?ti j?v?j?t... Mindenkinek, az egy?nnek, a csoportnak, k?z?ss?gnek term?szetes sz?ks?glete annak ismerete, hogy honn?t j?tt, ?s hova tart. Az eml?kez?s egyid?s az emberr? v?l?ssal: csak ember k?pes megismerni, feldolgozni m?ltj?t, ?s csak ? k?pes a tudatos eml?kez?sre. Tudni a m?ltat - lehet?s?g ?seink tapasztalatainak, tud?s?nak tov?bbfejleszt?s?re, az ?ltaluk v?tett hib?k korrekci?j?ra: j?v?nk ?p?t?s?re. T?rt?nelm?nkben fordult m?r el?, hogy nemzeti m?ltunk vesz?lyben forgott kozmopolita t?velyg?sek k?vetkezt?ben, ?s volt id?, amikor m?sok k?r?ra d?ngett?k mell?nket: MI MAGYAROK VAGYUNK. A mai, hat?rokat, id?t, t?vols?gokat lerombol? inform?ci?t?meg ism?t vett el t?l?nk: elfelejtj?k ?seinket, harcainkat, a k?zdelmet, amely a kalandoz?sokon, tat?r - t?r?k d?l?son, k?t iszony? h?bor?n ?t meg?rizte a haz?t. Vil?gbirodalmak v?reztek el, de ez a kis n?p az Alpok - K?rp?tok gy?r?j?ben t?l?lte mindezt.Legy?nk b?szk?k r?. K?sz?net azoknak, akik esz?nkbe juttatj?k: hol ?lsz? Honn?t sz?rmazol? Mivolt itt tegnap, sz?z, vagy ezer ?ve? K?l?n?sen fontos most, amikor falunk - mint annyi m?s kis k?z?ss?g - szinte a felmorzsol?d?s sz?l?n ?ll. Minim?lis a l?tsz?m az iskol?ban. Egy-egy k?zs?g m?r k?ptelen lenne ?nmag?t eltartani B?zzunk abban, hogy meg?ll, megfordul ez a veget?l?s: tegy?nk meg ez?rt mindent, amit mi, egyszer? emberek tehet?nk, hogy r?lunk is elmondhass?k: "...?l magyar, ?ll Buda m?g..." Term?szeti f?ldrajz Hegyfalu, mint term?szeti-f?ldrajzi ter?let a Kisalf?ld perem?n, a 16. fok 55. perc, ?s a 47. fok 20. perc koordin?t?k metsz?svonal?ban helyezkedik el. Az uralkod? sz?lir?ny ?szaki - ?szak-nyugati. Az ?tlagos csapad?kmennyis?g ?vi 600 mm feletti. ?ves k?z?ph?m?rs?klete 11 Celsius fok. Mai "form?j?t" a f?ldt?rt?neti negyedid?szakban, a pleisztoc?nben alak?totta ki a term?szet. A f?ldk?reg mozg?sait igazolj?k a k?rny?k?nk?n tal?lt CO2 ?s h?v?z lel?helyek. Talajszerkezete jellegzetesen negyedkori: agyagos, v?lyogos, (s?rgaf?ld) homokos talaj, mely ?nt?s ?s r?ti talajj? alakult az elm?lt 10 milli? ?v sor?n. A R?pce jelenlegi hely?t k?s?bb k?z?p,- ?jpleisztoc?nban foglalta el. Az ?ltala tel?tett kavics v?r?s sz?ne a G?nz-Mindel melegebb szakasz?ban keletkezett vas-oxidb?l sz?rmazik. (G?nz-Mindel = felmeleged?si id?szak a f?ldt?rt?netben). A R?pce hossza 129,8 km, v?zgy?jt?je 1150 km2. A Roz?lia ?s Wechsel hegys?gben ered, Zsira ?s R?pcevis t?rs?g?ben ?r magyar ter?letre. A Hans?gban ?mlik a Kis-R?b?ba, R?bca n?ven a Mosoni-Dun?ba torkollik. Ter?let?nk?n legfontosabb mell?kfoly?ja a K?ris patak, mellyel D?nesfa t?rs?g?ben egyes?l. ?vezredekkel ezel?tt ezek a foly?k, az ?ghajlat, talaj, jellegzetes mocs?ri ?sn?v?nyzetet alak?tottak ki, a magasabb, ez?rt sz?razabb helyeken t?lgy, b?kk, juhar teny?szett. P?r sz?z ?vvel ezel?tt m?g val?s?gos ?llatparadicsom volt haz?nknak ez a t?ja. Halakban, madarakban val? gazdags?g?r?l t?bb h?res tud?s, t?rt?net?r? eml?kezett meg. A f?ldm?vel?s term?szetesen egyre sz?k?tette az ?llatvil?g ?letter?t. Mivel az ?tlagos szeml?l?d? ?llatnak els?sorban a gerincesek t?rzs?t tekinti, e rendszertani egys?g ?t oszt?ly?nak ter?let?nk?n megfordul? legjelent?sebb fajait ismertetem. Herman Ott?, az utols? nagy eur?pai polihisztor idej?ben a R?pce foly? viz?ben rendszeres volt a pisztr?ng, a csuka, k?l?nf?le keszegfajt?k, m?rna, domolyk?, a lass? forg?kban a ponty, harcsa, a kavicsok k?zt a cs?k, az iszapos ki?nt?sekben a r?ti cs?k ?s a comp? ?lt. Haz?nk k?t?lt?i k?z?l az unka, a z?ld ?s barna varangy, a levelib?ka, kecskeb?ka, az erd?s ter?leteken a barna erdei b?ka fordul el?. A v?zlevezet? ?rkok, id?szakos tavak ?rdekes lak?ja a tarajos ?s bord?s g?te. H?ll?ink k?z?l a legelterjedtebb a f?rge gy?k, a fali gy?k, ?s a homoki gy?k. A v?zisikl? ?s a haragos sikl? ritk?bban ker?l a term?szetj?r?k szeme el?. K?rnyezet?nkh?z, a magyar faluhoz hozz?tartoznak a madarak. Egy ijeszt? hull?mv?lgy (a DDT ?s a sz?nk?neges pocokirt?s) ut?n szerencs?re emelked?ben van a sz?muk. A magyar falu jellegzetess?ge, a k?m?nyen f?szkel? feh?rg?lya, t?bb helyen is el?fordul falunkban. A fecsk?k sz?ma a h?zt?ji ?llattart?s cs?kken?s?vel ?s a korszer? rovarirt? vegyszerek terjed?s?vel egyenes ar?nyban apad. Jelent?s a kerti rozsdafark?, a posz?ta, a s?rm?ny elszaporod?sa. A ragadoz? madarak k?z?l az eger?sz?lyv, a karvaly, a h?ja, a gy?ngybagoly, a kuvik ?s az erdei f?lesbagoly figyelhet? meg. A felsorolt madarak v?delem, illetve szigor? v?delem alatt ?llnak. Nagy sz?m? vet?si varj?, szarka, ver?b, sereg?ly ?s balk?ni gerle ?l a k?rny?ken. Fellelhet? f?rj, fogoly, f?c?n ?s sz?rkevarj?. Komoly k?rt okoznak a h?zt?l elk?borl?, f?lvadon tartott h?zi galambok. Szaporod?ban van a cinke, a tengelic ?s a feketerig?. Id?nk?nt megfigyelhet?nk egy-egy tarkahark?lyt is. Az eml?s?k oszt?ly?ban er?sen apad? ?llom?nyt mutat a s?n, az ?rge ?s a h?rcs?g. Pocok, mezei ?s h?zieg?r, mezei ny?l, g?r?ny, meny?t, nyest ?s - sajnos egyre t?bb - patk?ny (els?sorban az ?llatteny?szt? telepek k?rny?k?n) alkotja a vid?k apr?eml?s ?sszet?tel?t. A k?vetkezetes vad?szat ellen?re szaporodik a r?ka. Vaddiszn?, ?z jelent?s sz?mban ?l a R?pce menti ligetes boz?tokban, ?s n?ha a g?mszarvas is megfigyelhet?. K?zs?g?nk kialakul?sa a legr?gibb id?kt?l A ter?let kialakul?sa ut?n t?rj?nk r? a falu, a n?pess?g kialakul?s?ra. Legr?gibb eml?k?nk az i.e. 14. sz?zadb?l maradt fenn. Hegyfalu hat?r?ban a jelenlegi ?llami Gazdas?gi telep ?p?t?sekor k?s?bronzkori leleteket tal?ltak. A 4-6 m sz?les, 11 m hossz? h?z d?ng?lt agyagb?l k?sz?lt. M?r nem f?ldbe ?sott, hanem egy fejlettebb, felsz?nre ?p?tett t?bboszt?s?, (t?bb helyis?get mag?ba foglal?) k?ls? kemenc?vel ell?tott ?p?let lehetett. K?r?l?tte nagyobb mennyis?g? ker?miaanyagot tal?ltak, mely egy ?j, nyugatr?l idetelep?lt, haloms?ros temetkez?s? n?pcsoportra utal ?k azt?n magukba olvasztott?k a Ny-Dun?nt?lon eddig itt ?l? g?tai nemzets?get. A felt?telez?sek szerint eg?sz ?skori falu ?llhatott itt. Sajnos, k?zs?g?nkben nem v?geztek ?sat?sokat, de a k?rny?k?n Vasegerszegr?l, Zs?denyb?l, Nagygeresdr?l sz?rmaz?, kora vaskori leletek bizony?tj?k, hogy az?ta folyamatosan lakott ez a vid?k. A haloms?ros kult?r?t a kelta n?pess?g k?vette. Erre a Simas?gon ?s Ostffyasszonyf?n tal?lt adatok szolg?lnak bizonys?ggal. A kelta h?d?t?kt?l a R?mai Birodalom vette ?t a hatalmat. A r?mai korr?l sok?ig nem ?llt rendelkez?semre inform?ci?, azt?n helyi elbesz?l?k k?zl?se nyom?n kider?lt, hogy itt t?bb l?pcs?ben is tal?ltak r?mai maradv?nyokat: 1930 k?r?l Szerdahelyi L?szl? k?rjegyz?sk?d?se alatt a jelenlegi J?kai utc?ban a vas?ti t?lt?s fel?l egy - a jelekb?l ?t?lve - r?mai harcos csontv?z?t tal?lt?k meg. Ugyanebben az id?ben a jelenlegi Kossuth u. 12 sz. alatt t?rk?ly g?d?r ?s?sakor tal?ltak egy hasonl? felszerel?s? tetem-maradv?nyt. T?bb h?z ?p?t?sekor bukkantak ismeretlen rendeltet?s?, szab?lyos has?b alak?, k?vel k?r?lrakott, k?zel embermagass?gnak megfelel? m?lys?g? g?dr?kre. A jelenlegi ABC pinc?j?nek ?p?t?sekor t?bb m?ter sz?less?gben k?vel kirakott ?tf?le maradv?ny?t ?st?k ki. Sajnos, ilyen jelleg? kutat?sok soha nem folytak a k?rny?ken, ?s rem?ny sincs arra, hogy felt?t?sokat v?gezzenek. Az egyetlen le?rt lelet tudom?som szerint a R?pceszentgy?rgyi homokb?ny?ban tal?lt keresked? maradv?nya, valamint a falu hat?r?ban tal?lt k?t s?r. A R?mai Birodalomnak ezen ter?let?t 450 k?r?l a keleti g?tok foglalj?k el. ?ket a kerubok v?ltj?k fel. Ezt k?vet?leg a gepid?k ?s a longob?rdok k?zdenek a ter?let?rt, m?g 569-t?l a Kisalf?ld is az avarok kez?re ker?l. Az avars?g a frankok terjeszked?s?ig ?lte megszokott, nom?d ?llattart? ?let?t ezen a ter?leten, majd a Frank Birodalom h?d?t?sai ?s bels? visz?ly eredm?nyek?nt az egys?ges nemzet kett? v?lik. A benn?nket ?rint? nyugati csoport egy frank gr?f vezet?se al? ker?l, a 800-as ?vek v?g?re teljesen beolvadnak, illetve felmorzsol?dnak. Az els? magyar, ?tt?telesen Hegyfalura utal? jelz?s Tapaszf?ra, vagy Tapaszfalv?ra az 1900-as ?vekben m?g l?tez? majorra vonatkozik. Ez akkoriban a Vencelint?l sz?rmaztatott J?k nemzets?g kez?n volt, k?zponjta a mai J?kfa k?rny?k?n l?v? monostor lehetett. A honfoglal?s ?s kalandoz?sok id?szak?b?l ?r?sos feljegyz?s nem maradt fenn. A k?s?bbiekben a hazai okm?nyt?rban fellelhet? dokumentumok 1337-t?l eml?tik a telep?l?st: Hegfalu, Hygfalu n?ven. S?rv?r, mint kir?lyi v?r jelentette a birtokost. 1390 k?r?l m?r a v?rhoz tartozott a k?rnyez? telep?l?sekkel egyetemben. K?z?pkori ?th?l?zatunk meglep?en hasonl?t a maihoz. S?rv?r - ?s ezzel Hegyfalu birtokosa a 12. sz. v?g?t?l a kalandoz?skori Sur vez?rt?l sz?rmaztatott Osl csal?d, akik 1321-t?l Nagykanizsa megszerz?s?vel Kanizsai n?ven szerepelnek. A II. Zsigmond ellen l?zad? Kanizsai J?nos esztergomi ?rsekt?l 1402 t?j?n a kir?ly elkobozza a birtokot. Ezut?n Ozorai Pip? birtokolja, majd cser?k r?v?n Hegyfalu ism?t a Kanizsaiak?. Fennmaradt dokumentum bizony?tja, hogy a hegyfalui jobb?gyok a s?rv?ri v?rnagy parancs?ra kar?csony t?j?n Szelestyei Gy?rgy fia Istv?n egerv?ri birtok?t?l minden marh?t elhajtottak, ?s egy?b "meg nem engedhet? cselekedeteket m?veltek". Mindezt az 1492-ben keltezett vizsg?lat igazolja, amit a n?dor ind?tott ez ?gyben. Az ilyen ?s ehhez hasonl? cselekedetek mindennaposak voltak a k?z?pkorban. Ebben az id?ben Hegyfalur?l sok sz? esik. Mint tudjuk, a feud?lis termel?s alapja a telek (a f?ldbirtok) ?s a telken ?l? jobb?gy. Ezek a telkek - mint egys?gek- m?ret?kben n?ha m?g falvank?nt is v?ltozhattak. A jobb?gyok nem eg?sz, hanem negyed, f?l, vagy h?romnegyed telken gazd?lkodtak. Hegyfalura a negyedtelkes ad?z?s volt jellemz? (ezt az ad?t az 1420-as ?veket megel?z?leg teleknagys?gt?l f?ggetlen?l, kapunk?nt szedt?k). A feud?lis termel?si felfog?s szerint a f?ld a f?ldes?r tulajdona volt, amit a jobb?gy haszn?l oly m?don, hogy a f?ldj?rad?kon, aj?nd?kon, ad?kon k?v?l csal?dj?t is eltarthassa. Ezen fel?l munk?val is (gyalog, vagy j?sz?ggal v?gzett) szolg?lta ur?t - ?s term?szetes az egyh?zat. Meg?llap?that?, hogy Hegyfalu k?zs?gben 1519-re a negyedtelkes h?ztart?sok v?ltak ?ltal?noss?. 1519-ben 37 lakott, 1/4-es ?s 13 lakatlan 1/4-es telekr?l van feljegyz?s?nk. Az ?sszesen 50 telekb?l 23 nem ad?z? - ebb?l k?vetkeztethet?nk arra a t?nyre, hogy ezek ?jonnan alakult csal?dok tulajdon?ban lehettek.
  Cég termékei :
 
  Üzleti ajánlat :
 
Képek a cégről