2021.Szeptember.25 | Eufrozina, Kende napja van.
Megye :   Keresőszó : Csak kulcsszó. Csak Név. Kategóriák :
Összes kategoria
Belépés
Felhasználó név :
Jelszó

Online cégkatalógus

Csepel Autósiskola Kft.
Krátky Gábor Kőfaragó
Békés Group Kft.
Tamás-Ablak Kft.
Bérszámfejtés,könyvelés,cégalapítás
üzemberendezések acélszerkezet gyártás
veszélyes hulladék színezék
hulladékszállítás
Fűt-Ker
Metlágel Imre

 

<<< Vissza

  Cég neve :
Fels?szentiv?n K?zs?g ?nkorm?nyzat
  Címe :
  6447 Fels?szentiv?n, R?k?czi utca 60
  Telefon :
  (79) 353-541
  Fax :
  ( 79) 353-658
  E-mail cím :
  felsosz@nidocom.hu
  weboldal címe :
  www.felsoszentivan.hu
  2. weboldal címe :
  www.szakmaicegonline.hu
  Minõsítés :
 
  Márkanév :
 
  Cég leírása :
  Fels?szentiv?n az 55-?s f??t ment?n fekszik, Baj?t?l 18 km-re, B?cs-Kiskun megye d?li r?sz?n. Fels?-B?cska egyik nagy m?ltra visszatekint? telep?l?se, melyet a XII. sz-t?l t?bb nemesi csal?d birtokolt, amely t?nyekre a k?zs?gi c?mer utal?st ad. Fels?szentiv?n 1198 ?ta lakott telep?l?s. A t?rt?nelem viharait t?l?lte, lak?i ragaszkodtak a helyhez, aminek oka els?sorban a nagyon j? min?s?gi sz?nt?f?ld, ez?rt f?ldj?t folyamatosan m?velt?k, a k?zs?get ?p?tett?k ?s fejlesztett?k. A falut k?r?lvev? tanyavil?g a XX. sz. v?g?re teljesen elt?nt. A l?leksz?m 1949-ig emelkedett ?s 3421-n?l meg?llt ?s az?ta cs?kken (2008-ban 2043 f?). A T?rk?p szerint a k?zs?g a 46,2-es sz?less?gi fok ?s a 19,2-es hossz?s?gi fok keresztez?d?s?ben helyezkedik el. A fels?szentiv?niak l?t?hez a k?zs?g neve ezer ?g-boggal k?t?dik. De, nagyon is ?rthet? m?don, az elnevez?s annyira term?szetes a sz?mukra, hogy eredete k?l?n?sebben nem ?l a k?ztudatban. Tal?n csak az ?vente j?nius m?sodik fel?ben, 24-?hez - azaz Iv?n napj?hoz - legk?zelebb es? vas?rnapokon megrendezett b?cs? eml?keztet a n?vad?ra, Szent Iv?nra, vagyis Keresztel? Szent J?nosra. A felszabadul?s el?tti hivatalos k?rpecs?tbe is belefoglalt?k a n?vad? rajzolat?t. A k?z?pkorban igen sok egyh?zas helys?get neveztek el a templom v?d?szentj?re. Az ilyen eredet? helyneveknek az orsz?gban se szeri, se sz?ma. Nincs mit csod?lkozni azon sem, hogy az ?jsz?vets?gi keresztel? Szent - Iv?n alakzatban megnyilv?nul? - oltalm?ra m?shol is sz?m?tott a kereszt?nys?ggel megbar?tkoz? magyars?g. Egy 1808 ?vi adat bizony?tja, hogy az akkori Magyarorsz?gon az 50 k?r?li v?d?szentr?l elnevezett helys?gek sz?ma 627 volt., Ezek k?z?tt Szentiv?n a legn?pszer?bbek egyike -32 helys?g viselte ezt a nevet. Ilyenform?n a hajdani Bodrog v?rmegy?ben is k?t Szentiv?n volt. (A m?sik jelenleg a jugoszl?viai Vajdas?gban B?csszentiv?n n?vre hallgat.) Ugyancsak k?t Szentiv?n volt tal?lhat? a Bodroggal szomsz?dos, s az id?k sor?n azzal ?sszeolvadt B?cs v?rmegy?ben. K?zs?g?nket Szentiv?n n?ven els? ?zben 1396-ban eml?tik az oklevelek. A Fels?- megk?l?nb?ztet? jelz?t el?sz?r 1735-ben szerepel. De a t?r?k h?dolts?got megel?z?en az ?r?sm?d tekintet?ben is k?l?nb?z? v?ltozatok fordulnak el?. Ezek: Scent-Iwan, Zentiquan, Zentiv?n, Zenthiw?n, Zenthiuan. A k?s?bbi v?ltozatokban m?g kapcsol?d? jel?l?sek is el?fordulnak: Praedium St. Ivan (Szent Iv?n puszta), Possessio St. Ivan (Szent Iv?n falu), Szentivany, Szent Iv?ny Superior, Superius Szent Iv?ny. S ezenk?v?l m?g helyet k?rnek a d?lsz?v-, illetve a n?met telepesek ?ltal egykor haszn?lt elnevez?si form?k is. Ezek Gornji Sveti Ivan, valamint Ober Szent Iv?n. A k?zs?g nev?nek h?rom tagj?t m?g a m?lt sz?zadban is k?l?n, esetleg k?t?jellel ?sszekapcsolva ?rt?k. ?gy: Fels?-Szent-Iv?n. Az orsz?g helys?gneveinek ?ltal?nos rendez?s?r?l el?sz?r 1898-ban hoztak t?rv?nycikket. Ennek alapj?n egy orsz?gos bizotts?g - r?gi oklevelek adataira t?maszkodva - 1904-ben meg?llap?totta B?cs Bodrog v?rmegye k?zs?geinek ?s puszt?inak hivatalos nev?t. Ett?l kezdve a jelenleg is haszn?latos form?ban ?rand? a k?zs?g neve. A n?v, amellett, hogy folyton visszautal a helys?g eredet?re, maga is v?ltozik az id?k folyam?n, s ?gy v?lik a t?rt?nelem r?szes?v?.
  Cég termékei :
 
  Üzleti ajánlat :
 
Képek a cégről